Konsulentydelser
der giver resultater

Ydelser

Fokuserede kompetencer øger værdien
Ingen kan alt, og det er derfor ofte en fordel at fokusere sin viden og indsats på et afgrænset område, hvis man vil have det bedst mulige resultat.

Vores kompetencer er derfor målrettet fokuseret indenfor områderne indkøb og logistik, udbuds- og tilbudsbistand, ledelse samt projektledelse, med særlig kompetence indenfor IT.

Eksempler på tidligere konsulentopgaver:
Dansk Region Etablering af aftale om modernisering/fornyelse af driftsplatform
Statslig virksomhed Indkøbsbistand og kontraktoptimering
Større kommune Leverandørvendt tilfredshedsundersøgelse
Større kommune Analyser i forbindelse med forlængelse af aftale vedr. serverplatform
Dansk Region Indkøb, projekt- og programledelse ifm kontraktforhandling og implementering af IT billedbehandlingssystem RIS/PACS
Dansk detailkæde Indkøb og implementering af IT butikssystem
International detailkæde Programstyring af implementeringsprojekt, kontraktforhandling, optimering og forandringsledelse
Skandinavisk detailkæde Udbud af IT-driftsleverance på samlet ERP platform (SAP)
Dansk Region Indkøb af IT udvikling og vedligeholdelse til billedbehandling (RIS/PACS)

Eksempler på tidligere konsulentopgaver:

Større Kommune IT-driften i kommunen
Statslig styrelse Rammeaftaler for MTV-opgaver (Medicinsk Teknologi Vurdering)
Skandinavisk detailkæde Telefoni, WAN og PBX Call Center
Større kommune Udbud af IT system til digital rekruttering
Større kommune Udbud af IT drift, serverudstyr og arbejdsstationer
Større kommune Udbud af IT blanketsystem
Større kommune Analyse og forberedelse til indkøb af IT- lovsystem
Større kommune Udbud på bredbånd og infrastruktur
Større kommune Analyse og forberedelse til indkøb af IT- omsorgssystem
Dansk Region Forberedelse og planlægning af udbud af RIS/PACS
Skandinavisk detailkæde Forberedelse og udbud af IT driftsplatform
International fødevareproducent Servere og services til produktions-IT
International fødevareproducent Outsourcing af serverplatform og services vedrørende administrativ IT
International detailkæde Service provider aftale for teknologisk butiksservicering
Statslig styrelse Vedrørende CPR-opgaven med henblik på en modernisering / teknologisk ajourføring
International detailkæde Udbud og implementering af IT butikssystem
Dansk Region Udbud og implementering af klinisk IT system
Statslig virksomhed Udbud og implementering af IT system til forbrugskontrol
Statslig virksomhed Udbud og implementering af IT salgssystem
Statslig virksomhed Udbud og implementering af sikkerhedsledelsessystem
Større Kommune Analyse og forberedelse ved udbud af IT arbejdsstationer

Eksempler på tidligere konsulentopgaver:

Statslig styrelse Strategiseminar for ledelsen. Tema: ”CPR- kontorets rolle i forhold til offentlige registre”
Dansk Region Coaching og teambuilding i forbindelse med omstrukturering af IT ledelse
Dansk Region Kvalitetsanalyse for IT support/serviceafdeling
Dansk Region Vurdering af og rådgivning om forretningsmæssige risici ved IT
Dansk Region Rådgivning om samarbejdsrelationer
Dansk Region Seminardrevet udvikling af servicekoncept for hospitalernes radiologiske udstyr
Dansk Region Konceptualisering og udarbejdelse af guide vedrørende IT udfordringer
Dansk Region Udvikling og implementering om vagtberedskab mellem IT og sygehuse
Større Kommune Analyse, tolkning og kontraktoptimering vedr. serverplatform
Statslig virksomhed Analyse, optimering, forandring og organisering i HR funktion
Statslig virksomhed Analyse og organisering vedrørende insourcing af togdrift
Dansk Region Interim ledelse af lokale sundhedsfaglige IT afdelinger
Større Kommune Analyser i forbindelse med forlængelse af aftale vedr. serverplatform
Statslig styrelse Vedrørende CPR-opgaven med henblik på modernisering / teknologisk ajourføring
International detailkæde Udvikling af projektledelsesmodel
Dansk Region Indkøb, projekt- og programledelse ifm. forhandling og implementering af RIS/PACS
Detailkæde Indkøb og implementering af IT butikssystem
Større Kommune Analyse og forberedelse ved udbud af IT arbejdsstationer
International detailkæde Projekt- og programledelse ved indkøb og implementering af IT-driftsleverance
Statslig virksomhed Optimering, forandring og projektledelse ved skift af teleoperatør
International producent og detailkæde Programstyring af implementeringsprojekt, kontraktforhandling, optimering og forandringsledelse
Eksempler på tidligere konsulentopgaver:
Statslig styrelse Rådgivning herunder leverandør/kunderelation, styring af leverancekvalitet og projektledelse ved implementering af ny aftale
International detailkæde Udvikling og gennemførelse af uddannelsesprogram for projektledere og sparring af programkontor
International detailkæde Udbud og implementering af IT butikssystem
Dansk Region Udbud og implementering af klinisk IT-system
Dansk Region Indkøb, projekt- og programledelse ifm. kontraktforhandling og implementering af IT billedbehandlingssystem RIS/PACS
International producent og detailkæde Programstyring af implementeringsprojekt, kontraktforhandling, optimering og forandringsledelse
Skousen Indkøb og implementering af IT butikssystem
International detailkæde Projekt og programledelse ved indkøb og implementering af IT-driftsleverance på samlet platform
Statslig virksomhed Optimering, forandring og projektledelse ved skift af teleoperatør
Skandinavisk detailkæde Udbud af IT-driftsleverance på samlet ERP platform (SAP)
Dansk Region Indkøb af IT udvikling og vedligeholdelse til billedbehandling (RIS/PACS)

Referencer

ProSource samarbejder med en række kunder, såvel indenfor den offentlige sektor som i dansk erhvervsliv. Vores relationer og kontakter er bredt funderede, og vi har gode erfaringer med at anvende vores viden og erfaring på tværs af sektorer og brancher.

REGIONER

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark

KOMMUNER

Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Hjørring Kommune, Københavns Kommune og Randers Kommune m.fl.

STAT

CPR kontoret, DSB, Indenrigsministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen m.fl.

PRIVATE VIRKSOMHEDER

Coop, Danish Crown, F. Engel, Flügger, JYSK, Kvik, Lidl, Rezultat, Skousen, Scribona Nordic og Visma m.fl.

Konceptet

At drive forretning, uanset om den er offentlig eller privat, kræver viden og erfaring på rigtig mange områder. Målrettethed og fokus er afgørende, og det kan være svært at have de bedste kompetencer til rådighed på alle områder til enhver tid. Det er med den baggrund, at vi i ProSource tilbyder rådgivning og bistand på det, vi er bedst til. Vi har specialiseret os, så du kan skabe afgørende resultater, også på områder som ikke i lige høj grad er i spil hele tiden.

Vi tilbyder rådgivning og bistand med fokus på at skabe værdi. Vores specialer er analyse, indkøb, sourcing, leverandørledelse, implementering, forandring og projektledelse.

Overvejer du at investere i ny it-funktionalitet, eller skal nuværende løsninger ses efter i sømmene? Måske skal du gennemføre et forandringsprojekt, eller trænger leverandørporteføljen og kontrakterne til en revidering? Skal du gennemføre et EU-udbud, eller skal du prækvalificere dig og give tilbud? Har du overvejet om besparelsespotentialet skal optimeres, eller har du blot brug for ekstra ressourcer i en periode? Alle disse spørgsmål kan vi hjælpe dig med, så kontakt os.

ProSource – et godt råd!

Om os

Konsulentydelser der giver resultater
Hos ProSource har vi fokus på, at det er resultaterne der tæller.
Vi tror på målrettethed og evnen til at sige fra.

Ingen kan alt
Viden og erfaring på udvalgte områder er således platformen i vores arbejde, og vi vil hellere være de bedste på et afgrænset område, end at forsøge at favne alt.

Forståelse, indsigt og god dialog er afgørende
Dialog i øjenhøjde, “brancheviden” og forståelse for kundens specifikke situation er afsæt for succesen i vores løsninger. Vi tror på at opgaver bedst løses i ligeværdigt samarbejde, med en uformel og respektfuld dialog med såvel opgavestiller, som øvrige interessenter. Vi har de nødvendige værktøjer, og løser opgaverne på en måde, hvor samarbejdet afgør modelvalg og praktisk tilgang
– med fokus på resultatet.

Erfaring er afgørende
Vores virksomhed baserer sig på både teori og håndværk, anvendt med solid erfaring. Uanset teori og model, er praktisk viden og erfaring afgørende for kvaliteten. Vi løser derfor aldrig en opgave uden at have den nødvendige baggrund og erfaring for at kunne skabe resultater.

Hvem er vi?
Vi har alle en både bred og dyb viden og mangeårig erfaring fra dansk erhvervsliv og den offentlige sektor.

Kontakt
Kontakt os for at få en præsentation af mulighederne i et samarbejde med ProSource, og for at høre nærmere om de løsninger vi skaber i samarbejde med vores kunder.

Ledelsen og resume

Jan K. Larsen
Jan K. Larsen

Jeg har, gennem godt 30 år i erhvervslivet, og mere end 25 år som leder, en tung og alsidig erfaring. Mit bidrag til strategi-, forretnings- og organisationsudvikling sker derfor ofte med udgangspunkt i erfaring, dialog og en god forståelse for såvel detaljen som organisationens totale behov. En ukompliceret tilgang, åbenhed, fleksibilitet og et stærkt engagement er nøglen til løsning af opgaverne.

Jeg arbejder såvel projektorienteret som med generel forretningsudvikling. Opgaverne er ofte blevet løst i organisationer under forandring. Således har sammenlægninger, outsourcing og forretnings- og organisationsmæssige ændringer præget mine kompetencer.

Brancheteknisk har jeg altid haft særlig fokus på informations-teknologi og elektronik. Jeg har her opbygget et stort kendskab til, og en bred viden om, såvel IT-branchen, som de mange relaterede brancher, den har berøring med – både som formidler og som anvender. Erfaringen er opnået gennem et tæt samarbejde med kunder, leverandører og andre partnere og interessenter.

Jeg kan fungere både som leder, inspirator og praktisk partner på enhver opgave. Styret af en naturlig nysgerrighed og et stærkt engagement sætter jeg mig, med en struktureret arbejdsform, i stand til både at fastholde overblikket for en opgave og eventuelt også deltage i den på et operationelt niveau.

Jeg er vant til at kommunikere på alle niveauer i de fleste organisatoriske sammenhænge såvel i indland som udland. Jeg er en erfaren personaleleder med bred viden omkring organisationsudvikling med fokus på udvikling og udvælgelse af medarbejder- og lederressourcer.

Jeg arbejder specielt med strategi, forretnings- og organisations-udvikling med særlig fokus på logistik, indkøb og PM. Ofte er rådgivningen koncentreret om forandring, optimering af processer, behovsafdækning, udvælgelse og relationsbygning.


Specialer

 • Strategi, forretnings- og organisationsudvikling
 • Procesoptimering
 • Logistik og indkøb
 • Outsourcing
 • Forhandling og kontrakt
 • Leverandør- og partnerrelationer
 • Product Management
 • Teknologievaluering
 • Salg og markedsføring

Uddannelse

 • HA og HD (A)
 • Syddansk Universitet

Sprog

 • Dansk, modersmål
 • Engelsk, skrift og tale på forhandlingsniveau
 • Tysk, samtaleniveau
 • Svensk, grundlæggende
 • Norsk, forståelse

Erhvervserfaring

 • Partner, ProSource ApS
 • Chefkonsulent, Execon A/S
 • Salgs- og produktdirektør, Inter-data A/S
 • Managementkonsulent, nordisk – selvstændig
 • Direktør, Scribona Distribution A/S
 • Logistikdirektør, Eterra A/S
 • Indkøbs- og PM-chef, Eterra A/S
Jeg har været ansvarlig for, eller haft en central betydning i, følgende udvalgte kundeopgaver:

Dansk region
Projektledelse i forbindelse med implementering af billed- og informationsbehandlingssystemer på et af landets største universitetshospitaler og regionens Mammograficenter. Herunder også sparring og støtte til projektorganisationen. Har gennem ledelse og sparring været medvirkende til at afdække, strukturere og synliggøre information og fastholde målsætninger for de involverede parter.

Interim ledelse i forbindelse med planlægning og implementering af IT-driftsydelser og infrastruktur på universitetshospitalet.

Større dansk kommune
Udbud i forbindelse med indgåelse af leveranceaftale for levering af datanetværk (bredbånd) mv. til kommunen. Deltog i processen fra behovsafdækning, udvælgelse af leverandørkreds, udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud til underskrevet kontrakt. Projektet har medført en effektiviseret aftale og givet markante besparelser for kunden.

Rådgivning i forbindelse med vurderinger omkring organisering af service, support og beredskab på IT-området.

Europæisk detailhandelskæde
Rådgivning og coaching i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og implementering af standardiseret projektledelsesmodel i kædens danske organisation.

Udvikling og træning af projektledere.

Global fødevareproducent
Planlægning og gennemførelse af projekt i forbindelse med indgåelse af leveranceaftale for serverinfrastruktur, support og service til fabriks-IT på alle koncernens fabriksanlæg. Processen omfattede behovsafdækning, udvælgelse af leverandørkreds, udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud, forhandling og indgåelse af aftale. Projektet har medført en effektiviseret aftale og givet markante besparelser for kunden.

Allan Wacher Jensen
Allan Wacher Jensen

Jeg har mere end 25 års ledelseserfaring indenfor salg, logistik og projektledelse og har stor erfaring med udarbejdelse af strategiplaner og forretningsudvikling.

Jeg har en dybdegående viden om og erfaring med tværgående ledelsesopgaver og er, i min tilgang til opgaveløsninger, målrettet samt helheds- og resultatorienteret. Arbejdsformen er kendetegnet ved stor fokus på den menneskelige faktor i processerne. Jeg har mange års erfaring med projekt- og programledelse.

Jeg er vant til at kommunikere på alle niveauer i store og små organisationer og er kendt som en kompetent og afholdt samarbejdspartner.

Øvrige erfaringer
Jeg har først som projektchef og efterfølgende som logistikchef stået for en omfattende strategisk udvidelse af forretningsområdet hos Danish Crown. Det er sket med stort engagement og indlevelse i de komplekse menneskelige og systemmæssige udfordringer. Der har derudover været problemstillinger omkring in- og outsourcing, hvor jeg med min evne til nytænkning og til at fastholde fokus har begyndt en systematisk erfaringsopsamling, hvilket har givet en hurtigere og mere sikker beslutningsproces.

Jeg har endvidere været projektleder for en række IT og automatiseringsprojekter indenfor salg, administration, produktion og ekspedition, hvor evnen til at gå i dybden med problemstillingerne samt til kreativt at se muligheder for procesoptimeringer har været med til at skabe succesfulde projekter.

Jeg har også fungeret som delprojektleder indenfor Salg og Distribution på anskaffelse og implementering af SAP på koncernniveau, fra den indledende planlægning over systemudvikling, uddannelse, implementering og opfølgning. Et projekt hvor min forretningsforståelse har givet store procesoptimeringer – dette hjulpet godt på vej af en evne til at få samarbejdet i projektgruppen på tværs af organisatoriske enheder til at fungere.


Specialer

 • Salgs- og ledelsesinformation
 • Logistikudvikling
 • Projektledelse

Uddannelse

 • Akademiøkonom
 • HD(A)

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau
 • Tysk på samtaleniveau
 • Fransk på samtaleniveau

Erhvervserfaring

 • Partner, ProSource
 • Chefkonsulent, Execon
 • Logstikchef, Danish Crown
 • Projektchef, Danish Crown
 • Salgsadministrationschef, Danish Crown
 • Produktchef, Coop
 • Indkøber, Coop
Jeg har været ansvarlig for, eller haft en central betydning i, følgende udvalgte kundeopgaver:

Dansk fødevarevirksomhed
Jeg fungerede som rådgiver i forbindelse med kontraktforlængelse af en betydelig logistikopgave, hvor kunden har overtaget ekspeditions- og distributionsforpligtelsen fra en stor dansk detailhandelskæde. Jeg har med min erfaring og forretningsforståelse indenfor logistik og IT bidraget til, at begge parter har fået det ønskede resultat.

International detailvirksomhed
Anskaffelse af butikssystem til brug i 21 lande. Jeg varetog projektledelsen og deltog i processen fra behovsafdækning, udvælgelse af leverandørkreds, udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud til kontrakten var færdigforhandlet.

Projektledelse af transition ved skift af driftsleverandør, herunder skift af platform.

Dansk region
Projektledelse for implementering af røntgensystemer på et af landets største universitetshospitaler, samt adskillige andre store sygehuse. Et omfattende projekt med betydelig leverandørkontakt. Jeg har gennem min projektledelse være medvirkende til at fastholde målet for alle interessenter.

Projektledelse og rådgivning i en række projekter i samspillet mellem central IT funktion og sygehuse.

Dansk kommune
Anskaffelse af IT system til understøttelse af rekruttering af medarbejdere. Et projekt med kontaktflader til såvel centrale som decentrale forvaltninger. Jeg deltog i processen fra behovsafdækning, udvælgelse af leverandørkreds, udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud til underskrevet kontrakt.

Evaluering af IT projekter med henblik på indhentning af læringspunkter til brug for kommende projekter.

Rådgivning i forbindelse med samlet udskiftning af Kommunens IT arbejdspladser.

Kontakt

ProSource
Langhøjvej 1D
8381 Tilst
Tlf. +45 3221 6151
Find vej
CVR: 33591586

Ledelsen:

Allan Wacher Jensen
Tlf.: +45 5117 0319
Mail: awj@prosource.dk

Jan K. Larsen
Tlf.: +45 2845 7250
Mail: jkl@prosource.dk